Politica GDPR

Politica cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Introducere

În acest document prezentăm modul în care [denumirea entității] prelucrează datele tale cu caracter personal și modul în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Asociația” Îngrijire Acasă”, din care face parte  Grupul “Speranța”, în calitate de Operator prelucrează datele tale cu caracter personal, cunoaște importanța acestora și se angajează să protejeze în continuare confidențialitatea și securitatea acestora. Conform art. 13 și art. 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR).

 1. Datele pe care le prelucrăm, scopurile și temeiul prelucrării

Datele tale cu caracter personal vor fi prelucrate în calitate de membru, beneficiar sau susținător al activității/serviciilor noastre astfel: nume, prenume, adresa e-mail, telefon, data naşterii, CNP, adresă de corespondență/domiciliu.

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor tale sunt: consimţământul tău, contractul,  obligaţia legală sau interesul nostru legitim.

Persoanele vizate în aceasta prelucrare sunt:

 • Partenerii noştri contractuali precum furnizori, clienți („Parteneri comerciali”);
 • Vizitatorii și utilizatorii site-ului nostru

Scopurile prelucrării datelor tale sunt:

 • Derulare activității generale destinate beneficiarilor/ activitate contractuală/sponsorizări/donații.
 • Organizare de campanii de comunicare și evenimente de informare sau educație publică  pentru sănătate sau caritabile pentru promovarea cărora vom folosi datele tale să îţi mulţumim pentru ajutor/participare, să te informăm sau să-ţi amintim de misiunea noastră.
 • Construirea unei relaţii solide cu donatorii noştri, cunoaşterea aşteptărilor acestora.
 • Planificarea şi implementarea unor campanii și evenimente de informare sau educație publică pentru sănătate sau caritabile viitoare cât mai eficiente.
 1. Transferul datelor tale personale către o organizație internațională

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele tale cu caracter personal către organizații internaționale. Dacă va fi cazul unui astfel de transfer, te vom informa în prealabil și îți vom solicita acordul.

 1. Drepturile tale și cum le poți exercita
 • Dreptul de acces la date. Ai dreptul să accesezi datele tale pe care le prelucrăm sau copii ale acestora.
 • Dreptul să obții de la noi informaţii privind natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul să obții rectificarea datelor tale pe care le prelucrăm, dacă acestea nu sunt exacte.
 • Dreptul la ştergerea datelor. Ai dreptul să obții ştergerea datelor tale pe care le prelucrăm
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le
 • prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul de a obiecta. Ai dreptul să obiectezi cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.
 • Dreptul la retragerea consimţământului, deoarece acestea sunt prelucrate cu acordul tău, fără a afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.

Pentru ați exercita drepturile și, în situațiile în care prelucrăm datele cu consimțământul tău, pentru a retrage acordul, vezi 3. Stocarea datelor cu caracter personal

 1. Stocarea datelor cu caracter personal

Vom păstra datele tale potrivit politicii noastre de stocare a datelor cu caracter personal, perioada stocării fiind diferită în funcție de scopul pentru care le folosim și de categoria de date. Politica noastră are la bază prevederile legale (inclusiv legislația protecției datelor cu caracter personal). Există, de asemenea, situații în care legislația din alte domenii (cum ar fi normele de contabilitate sau arhivare) ne impune să stocăm datele tale pentru o anumită perioadă de timp. Acolo unde nu există o perioadă de stocare stabilită într-o lege, vom avea în vedere termenele de prescripție aplicabile, alături de practicile recomandate în domeniul protecției datelor.

Datele tale vor fi păstrate timp de 3 ani de la încheierea campaniei. În cazul în care există implicații financiare în legătură cu aceste date, acestea vor fi păstrate timp de 10 ani conform obligaţiei legale de păstrare a documentelor financiar contabile.

Îţi poţi retrage oricând consimţământul de a prelucra datele tale personale printr-o solicitare scrisă adresată Asociaţiei Îngrijire Acasă, Grupului „Speranţa” trimisă pe e-mail: grupsperantabrasov@yahoo.com

Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.